Zelf bouwen...een kans!
Zelf bouwen...een kans!
avontuurlijk spelen
avontuurlijk spelen
lekker veel variatie
lekker veel variatie

Altijd al gedroomd om zelf te bouwen?

Verkoop bouwkavels

Laarveld fase 3 uitgifte kavels start naar verwachting februari 2021

 

152 woningen

Omstreeks februari 2021 start de gemeente Weert met de uitgifte van 152 kavels voor Laarveld fase 3. Fase 2 van het plan Laarveld is voor een belangrijk deel volgebouwd. Er is nog steeds vraag naar nieuwe woningen en de markt blijft aantrekken. Reden om fase 3 van Laarveld te gaan ontwikkelen.

Uitgifte kavels in fase 3 

Fase 3 is gelegen aan de Laarderweg en wordt verder begrensd door de Schonkenstraat, Schonkenweg, Gertudisstraat en Ringbaan-Noord. Er komen 152 woningen in de categorieën: zelfbouw, projectmatig (vrijstaand, 2-kappers, patio's en sociale huurwoningen). Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld en een bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan is in juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Wethouder Van Eijk: "Ik verwacht dat we februari 2021 de werkzaamheden kunnen starten voor het bouwrijp maken van het gebied. Dan wordt ook gestart met de verkoop van de bouwkavels".

Landelijk wonen dicht bij het centrum van Weert? Laarveld biedt deze unieke combinatie. In Laarveld vindt u een mix van verschillende woningtypen. De woonomgeving bestaat uit veel groen, speelse bermen, waterlopen, pleintjes, bomen en houtwallen.

  

Duurzaamheid

Het aspect duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Door zijn groene inrichting, infiltratie van hemelwater en materiaalgebruik in het openbaar gebied, is Laarveld fase 1en 2 een duurzaam woongebied. Woningeigenaren hebben ook zelf de nodige duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Denk daarbij aan het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen. In Laarveld fase 3 krijgt duurzaamheid nog meer aandacht. Er wordt geen gasnet aangelegd. Het is aan de kopers van de kavels en woningen om te bezien welke alternatieve voorziening het beste past bij hun woning.

Naast het verwarmen van de woningen zijn er nog andere manieren om duurzaam te bouwen. Dat geldt zowel voor de woningen als voor het openbaar gebied. Daarbij kan gedacht worden aan toepassing van circulaire bouwstoffen, het vergroten van de biodiversiteit, vegetatiedaken etc. Alle mogelijke maatregelen worden geïnventariseerd en er worden door de gemeente keuzes gemaakt voor de toe te passen duurzaamheidsvoorzieningen in het openbaar gebied. Voor de toekomstige bewoners komt informatie beschikbaar over duurzaamheidsmaatregelen die op de kavels en in de woningen kunnen worden toegepast.

 

Informatieavond

Op dinsdag 8 december 2020 om 19.00 uur organiseert de gemeente Weert een digitale informatieavond waarin het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan worden toegelicht. Daarnaast komt de uitgifte van de bouwkavels en de planning aan de orde. De informatieavond is via de media bekend gemaakt en vindt digitaal plaats in de vorm van een webinar. U kunt deze live volgen via deze website en via www.weert.nl/laarveld .

 

Inschrijven bouwkavel

Inschrijven voor een bouwkavel is nu nog niet mogelijk. Zodra dat wel mogelijk is wordt dit bekend gemaakt op deze website.

 

 

 

WONEN IN EEN LANDELIJKE OMGEVING MAAR WEL DE LUXE VAN HET STADSCENTRUM OP LOOP- EN FIETSAFSTAND? EEN ZELFBOUWKAVEL EN WOONSTIJL NAAR WENS? LAARVELD BIEDT DEZE UNIEKE COMBINATIE!

Liever een ‘kant-en-klaar’ woning?

Ziet u zelf bouwen niet zitten? Geen probleem! In Laarveld worden fraaie woningen voor jong en oud, gezinnen en singles gebouwd. Deze woningen worden gebouwd door BDP en Meulen Projectontwikkeling BV. Wilt u meer over deze woningen weten... klik hiernaast op "bekijk de woningen".    

Meer informatie over bouwkavels op laarveld?

Neem vrijblijvend contact op met de Gemeente Weert.